Проф. д-р Антоанета Млъчкова

Проф. д-р Антоанета Млъчкова завършва Дентална медицина през 1988 год. в Медицински университет град София. През 1997год.жпридобива специалност по Терапевтична стоматология. Била е асистент в Катедрата по терапевтична стоматология 7 години. Взима специалност Пародонтология в Медицински университет гр.София. През следващите 9 години е асистент в Катедрата по Пародонтология,жа от 2005 год. е Главен асистент в същата катедра. След това придобива титлата Доцент в Катедрата по Пародонтология в Медицински университет гр.София. През 2005 год. е призната и специалността й по Обща стоматология. През 2022 година става Професор.

Проф. д-р Антоанета Млъчкова има следните квалификационни курсове:

01

”Педагогически проблеми при формирането на здравни кадри” към Факултета по Обществено здраве, МУ-София

02

”Приложение на статистическите методи в научните изследвания” към Съюза на специалистите по качество в България

03

”Методология на научните изследвания” към Факултета по Обществено здраве, МУ-София

С три специалности зад гърба си, Проф. Млъчкова е сред най-добрите специалисти по Пародонтология в България. С огромно количество знания,специализации и десетки курсове,тя се е доказала в страната и чужбина. Вниманието, времето и грижата, които полага за пациентите си я правят най-добрия избор.