Катя Манолова

Катя Манолова заема длъжността Административен мениджър на Allure Aesthetics.Тя завършва Педагогика в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 1992 год.Участва в създаването на Клиниката през 1992 год.С изключителна професионалност и отдаденост,тя извършва цялостната дейност по организация на работата в Клиниките.

Адм. мениджър Катя Манолова е специалист в следните области:

01

Организация на работата на екипа

02

Отговорник за кореспонденцията

03

Координатор на контактите

04

Отговорник за подготовката и организацията на фирмени събирания,семинари,конгреси

05

Отговоря за коректното изпълнение на възложените задължения

Катя Манолова се грижи за Клиниките и Екипа всекидневно,всеотдайно и с най-високо ниво на професионализъм.Справяща се блестящо в работата си,тя е безценния диамант в короната ни.