Неоперативен Фейс-лифтинг с Мезо конци (TTL)

Методът TTL е безопасен метод за неоперативно повдигане на тъканите чрез затягане, насочен към директна стимулация на колагена, което дава очевидни и прекрасни резултати. Чрез него се намалява отпускането на кожата на лицето в зоните, които показват настъпването на зрялата възраст.

Мезо-конците се вкарват в кожата по специална методика така, че да създадат мрежа в епидермалния слой на кожата, която по напълно безконфликтен начин ефективно да повдигне тъканите и да ги изглади. За процедурата се използват повдигащи 100% биорезорбируеми мезо – конци, които от много години се прилагат в медицината за хирургически шевове. Предимството на резорбиращите се конци е пълното им усвояване от организма. Това е гаранция, че те няма да създадат необратими ефекти в кожната тъкан. Фактът, че конците се абсорбират в точно определен интервал от време и не оставят след себе си нищо друго освен колаген в третираната с тях зона, означава, че няма проблем методът TTL да се използва всеки път, когато има нужда от изолиране на появило се отпускане на кожата на лицето.