Нехирургична Ринопластика

безопасни и деликатни

Процедурата представлява инжектиране на хиалуронова киселина (филър) в носа без хирургична намеса. Извършва се с цел намаляване размера на носа, оформяне на върха,отстраняване на гърбица, подобряване на ъгъла между горната устна и върха на носа.С тази интервенция може да се постигне следното:

  • Баланс на размера на носа с другите черти на лицето
  • Промяна в ширината на носа
  • Подобряване профила на носа чрез премахване на гърбици и вдлъбнатини
  • Подобряване на върха на носа
  • Промяна на ъгъла между носа и устната
  • Симетрия на отделните части на носа