Юлия Марчева

Медицинската сестра Юлия Марчева се присъединява към Екипа на Allure Aesthetics през 2000 год. Справя се отлично със задачите си в клиниката вече повече от 15 години. С перфектна хигиена, подреденост и висока квалификация в областта си,т я спечелва сърцата на Докторите и пациентите.

Медицинската сестра Юлия Марчева отговаря за следните дейности:

01

Организира, участва и контролира осъществяването на грижите пациента

02

Поддържа медицинския архив и документация

03

Приема и настанява пациентите

04

Подготвя пациента и асистира при манипулации

05

Отговаря за стерилизацията и оборудването

Медицинската сестра Юлия Марчева е професионалист в областта си. Тя е едно от движещите колела на Клиниката. Отношението,усмивката,коректността и уменията й правят работата на Екипа истинско удоволствие.